Het Jong Talentenspel vormt de basis voor de trajecten van Talent Erkend. Het ontdekken van je talenten, de samenhang tussen deze talenten en op welke manier je deze talenten handen en voeten kunt geven vormen de rode draad in dit spel. Rondom het Talentenspel krijgt de jongere oefeningen en opdrachten die zijn bedoeld om meer inzicht te krijgen en bewustwording te vergroten.

Voorafgaand aan het spelen van het Jong Talentenspel vind er een uitgebreid intake gesprek plaats waarin veel vragen aan de jongere worden gesteld om deze goed te leren kennen en om te achterhalen welke hulpvraag de jongere heeft.

Naast de oefeningen en opdrachten die te maken hebben met het Jong Talentenspel, wordt er (indien dit wenselijk is) gebruik gemaakt van oefeningen, opdrachten en methodieken vanuit NLP en Instituut Orbis (Post-HBO opleidingsinstituut voor coaches en trainers).