Als coach en begeleider werk ik op een transformationele manier. De uitgangspunten en principes van deze manier van coachen en begeleiden zijn:

  • Mensen willen niet veranderd worden (van buitenaf), maar willen wel zelf veranderen (van binnenuit). Ik spreek jongeren daarom aan op hun innerlijke drijfveren en betrokkenheid. Deze innerlijke beweging wordt transformatie genoemd en zorgt vaak voor blijvende verandering en resultaat.

  • Ik spreek de jongere aan op hoofd-, hart- en handenniveau. Het gaat hierbij om kennis, inzicht, bewustzijn en verstand (hoofdniveau). Op hartsniveau gaat het om gevoel, motivatie, passie, vertrouwen en betrokkenheid. Op handenniveau gaat het erom dat je komt tot acties, toepassen, concreet maken en uitvoeren. Het aanspreken van alle 3 de niveaus is van belang om de gewenste verandering te bewerkstelligen.

  • Als coach koppel ik de jongere terug wat zijn/haar gedrag met mij doet (wat denk ik, wat voel ik en hoe gedraag ik mij) terwijl ik in gesprek ben met deze jongere. Dit zorgt ervoor dat ik een spiegel ben voor de jongere, waardoor de jongere tot nieuwe inzichten en bewustwording kan komen.