Missie
Talent Erkend begeleidt jongeren en jong volwassenen op belangrijke momenten en kruispunten in hun leven en wil zo een bijdrage leveren aan het vergroten van zelfbewustzijn, het ontwikkelen van talent en het ontdekken van persoonlijke zingeving.  De missie is om jongeren in contact te brengen met hun kern en hun innerlijk kompas, zodat zij beter in staat om een richting te kiezen en belangrijke keuzes te maken. Jongeren worden aangesproken op hun eigen kracht en verantwoordelijkheid om hun eigen (levens)pad te kiezen.

 

Visie
Iedereen is uniek en heeft talenten. Deze talenten heb je niet alleen meegekregen voor jezelf, maar zijn ook bedoeld om van betekenis te zijn voor anderen. Door talenten te ontdekken krijg je meer inzicht in jezelf en de richting van jouw leven. Je talenten kunnen je leiden naar je levensmissie; wat heb jij te doen op deze aarde en op welke manier ga je hier handen en voeten aan geven. Het gaat dus niet alleen om het ontdekken van je talent, maar ook dat je erkenning gaat geven aan je talenten (dus dat je er daadwerkelijk iets mee gaat doen). Dit verklaart ook gelijk de naam van mijn praktijk; Talent Erkend.